17. ročník 2019/2020

17. ročník AO 2019/2020

Postup do krajského kola a výsledky školního kola budou uveřejněny počátkem ledna 2020

Kategorie:

 • AB - 3.A; 4.A; V7.A; V8.A; S3.A; S4.A

 • CD - 1.A; 2.A; V5.A; V6.A; S1.A; S2.A

 • EF - V3.A; V4.A

 • GH - V1.A; V2.A

 • školní kolo, krajské kolo, celorepublikové finále - bližší informace https://olympiada.astro.cz/201920.html

Školní kolo se uskuteční dne : 3.12.2019 v učebně I68 od 8:00 - 8:45 hod

 • probíhat bude elektronicky, každý se přihlásí vlastním emailem a kódem, který získá po přihlášení do soutěže

 • časový limit pro vypracování úloh prvního (školního) kola je 40 minut.

 • řešitelé mohou při vypracování úloh školního kola použít libovolné pomůcky (encyklopedie, hvězdné mapy, internet, ...).

Krajské kolo

 1. online přehledový test

 2. pozorovací a/nebo praktická úloha

 3. teoretické úlohy korespondenční části

 4. prezenční část

 • domácí část krajského kola v kategorii AB proběhne od 18. 11. 2019 do 16. 1. 2020.

 • prezenční část krajského kola v kategorii AB proběhne 16. 1. 2020.

 • domácí část krajského kola v kategoriích CD, EF a GH proběhne od 7. 1. 2020 do 23. 3. 2020.

 • prezenční část krajského kola v kategoriích CD, EF a GH proběhne 23. 3. 2020.